NHẬP TÊN ĐỀ TÀI CẦN TÌM

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

phân tích đánh giá chiến lược của công ty cổ phần giải pháp viễn thông ncs


Báo cáo đồ án môn MGT 510 được bao gồm 7 chương và phần mở đầu. Đối tượng nghiên cứu của đồ
án là chiến lược của Công ty cổ phần giải pháp viễn thông NCS và lý do lựa chọn công ty này, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu được giới hạn ở lĩnh vực cung cấp dịch vụ kỹ thuật viễn thông. Với mục đích đã chọn thì việc Nghiên cứu các công cụ lý thuyết sẽ được sử dụng trong đồ án để phân tích đánh giá chiến lược của công ty NCS là cần thiết. Trong quá trình làm đồ án, mô hình DPM và SM sẽ được dùng làm các mô hình chính để kiểm tra, đánh giá các chiến lược của công ty. Phương pháp nghiên cứu là nội dung quan trọng được đề cập tiếp theo trong đề tài, các mục tiêu cần phải thực hiện. Phương pháp và các nguồn dữ liệu thu thập về chiến lược và thực thi chiến lược tại công ty NCS. Áp dung công cụ DPM và SM để phân tích.
Trên cơ sở mục đích, lý thuyết và phương pháp nghiên cứu, tôi đã tiến hành Phân tích chiến lược của Công ty cổ phần giải pháp viễn thông NCS (NCS Telecom). Tập trung vào hiện trạng chiến lược của công ty theo mô hình DPM cũng như SM. Nội dung chính gồm giới thiệu về NCS, phân tích chiến lược theo các yếu tố như định vị chiến lược, sứ mệnh và tầm nhìn, phân tích cấu trúc ngành và vị thế
cạnh tranh, các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đinh hướng và tiến trình thực thi chiến lược của doanh nghiệp. Từ kết quả phân tích sẽ Đánh giá các chiến lược hiện tại của Công ty NCS. Xem xét sự gắn kết giữa sứ mệnh và quá trình thực thi chiến lược của công ty NCS.Tính hiệu quả của chiến lược trong mối quan hệ với môi trường bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp. Các khó
khăn hay vấn đề nảy sinh từ quá trình gắn kết chiến lược của NCS với môi trường cạnh tranh.Các khó khăn hay vấn đề nảy sinh từ quá trình triển khai hay thực thi chiến lược của Công tyNCS. Từ kết quả phân tích và đánh giá, đua ra đề xuất hoàn thiện chiến lược hoạt động của Công ty NCS trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kỹ thuật trong giai đoạn tiếp theo từ 2011 đến 2015. Phần cuối cùng là Kết
luận, Nêu các kết luận và đề xuất hướng phát triển tiếp theo của đồ án.

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

Sự sụp đổ của hệ thống Vecxai-Oa sinh tơn và con đường dẫn đến chiến tranh

Sự sụp đổ của hệ thống Vecxai-Oa sinh tơn và con đường dẫn đến chiến tranh

Sự sụp đổ của hệ thống Vecxai-Oa sinh tơn và con đường dẫn đến chiến tranh thế giới II (1929-1939) Những nét khái quát về tình hình quốc tế những năm cuối thập niên 20, đầu thập niên 30: Cuộc đại khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) bùng nổ đã chấm dứt thời kì ổn định của chủ nghĩa tư bản cùng với ảo tưởng về một kỷ nguyên hoà bình của thế giới . Cuộc khủng hoảng bắt đầu từ nước Mĩ ngày 24 - 10 - 1929, đã nhanh chóng tràn sang châu Âu, bao trùm toàn bộ thế giới tư bản chủ nghĩa, để lại những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, chính trị, xã h ội. Hàng trăm triệu người (công nhân, nông dân và gia đình của họ) bị rơi vào vũng lầy đói khổ. Hàng ngàn cuộc biểu tình lôi cuốn trên 17 triệu công nhân ở các nước tư bản tham gia trong những năm 1929 - 1933.
 

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

C++ Language Tutorial

C++ Language Tutorial


lập trình là không giới hạn chỉ in văn bản đơn giản trên màn hình. Để đi xa hơn một chút trên và để trở thành có thể viết các chương trình thực hiện nhiệm vụ hữu ích thực sự tiết kiệm chúng tôi làm việc chúng ta cần phải giới thiệu khái niệm của biến. Hãy để chúng tôi nghĩ rằng tôi yêu cầu bạn giữ nguyên số 5 trong bộ nhớ tinh thần của bạn, và sau đó tôi yêu cầu bạn ghi nhớ cũng số 2 cùng một lúc.

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Giải pháp tiến hành phân loại khách hàng

Giải pháp tiến hành phân loại khách hàng


Trường hợp ứng dụng thích hợp: Do hạng mục kinh doanh của doanh nghiệp khác nhau nên định nghĩa đối với khách hàng cũng không giống nhau , đồng thời trong quá trình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, số lượng khách hàng cũng không ngừng tăng lên. Căn cứ vào tiêu chuẩn khác nhau để tiến hành phân loại khách hàng sẽ có lợi cho các hoạt động phục vụ khách hàng của doanh nghiệp. Bạn có thể nghiên cứu giải pháp mô tả chi tiết dưới đây để nắm rõ những phương pháp cụ thể phân loại khách hàng. Miêu tả chi tiết: Căn cứ vào nguồn lợi khách hàng đem lại cho công ty để tiến hành phân loại: - Khách hàng siêu cấp: khách hàng hiện hữu (là những khách hàng có mối quan hệ trên một năm hoặc đã từng giao dich với doanh nghiệp).


Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

tải luận văn miễn phí - Đầu tư phát triển nhà ở theo mô hình dự án tại hà nội

tải luận văn miễn phí - Đầu tư phát triển nhà ở theo mô hình dự án tại hà nội


3.1. Mục đích
- Trình bày một cách có hệ thống những vấn đề chung về đầu tư và đầu tư xây dựng nhà ở theo mô hình dự án;
- Đánh giá thực trạng đầu tư phát triển nhà ở theo mô hình dự án tại Hà Nội, qua đó chỉ ra những thành tựu, ưu điểm và những tồn tại, hạn chế của hoạt động này trong thời gian vừa qua;
- Đề xuất một số phương hướng, giải pháp và kiến nghị nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phát triển nhà theo mô hình dự án tại Hà Nội.
3.2. Nhiệm vụ
- Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài, qua đó làm rõ cơ sở lý luận chung của hoạt động đầu tư phát triển nhà theo mô hình dự án tại Hà Nội;
- Tìm hiểu một số kinh nghiệm đầu tư phát triển nhà theo mô hình dự án của một số nước trên thế giới và một số địa phương tiêu biểu ở nước ta;
- Khảo sát thực trạng đầu tư phát triển nhà ở theo mô hình dự án trong những năm vừa qua; chỉ ra những ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm;
- Đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển nhà ở theo mô hình dự án tại thành phố Hà Nội trong những năm tới đây.

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

Giới thiệu luận văn miễn phí và hàng vạn tài liệu free


Một số đề tài hay miễn phí download:
DANH SÁCH HÀNG VẠN TÀI LIỀU MIỄN PHÍ TẢI